Yabancılar üzerinde yapı bulunan arsaları alarak da vatandaş olabilecek. Resmi Gazete’de yayımlandı

12 Aralık 2023 Tarihli ve 32397 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararına göre; yabancılara taşınmaz karşılığında T.C. vatandaşlığının verilmesi uygulamasının genişletilmesine karar verdi.

Vatandaşlık alınabilmesi için arsada kat mülkiyeti veya kat irtifakı olması ya da arsa üzerinde yapı bulunması yeterli sayılacak.

Kararda, arsanın yüzölçümü hakkında detay verilmezken şu ifadeler yer aldı:

Ekli “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “döviz tutarındaki taşınmazı” ibaresi “döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

1 MİLYON DOLARDAN GELİNEN NOKTA

Vatandaşlık için gayrimenkul alımlarında gerekli olan fiyat Eylül 2018’de 1 milyon dolardı.

Bu rakam daha sonra 250 bine düşürülmüş, gelen tepkilerin üzerine 13 Haziran 2022’de 400 bin dolara çıkarıldı.

Güncelleme: 12 Aralık 2023 / 10:00

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir