Resmi Gazete’de bugün (1 Ekim 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

– Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğ

– Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

– Yüksek Seçim Kurulunun 28/09/2023 Tarihli ve 2023/1429 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir